Nákupný košík
Košík je prázdny
Zobraziť obsah košíka
Výrobcovia
Jalas
Tegera
Ejendals
BOSP
Prabos
Graninge
Reebok work
Monitor
Odporúčame
Informácie

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Ceny

Ceny sú v našom obchode štandardne udávané v eurách bez započítania DPH. Pri prezeraní detailu tovaru je vždy pri cene bez DPH uvedená aj cena s DPH. Pri nákupe tovaru sa v košíku objavuje cena za tovar bez DPH avšak DPH za tovar je v konečnej sume započítane ako samostatná položka. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov a vydavateľov. Pre zákazníka vždy platí aktuálna cena pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny tovaru v budúcnosti. Akciové ceny sú platné len v čase priebehu akcie alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Objednávka tovaru

Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.shop.bbdpro.eu písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný tovarodosielame (odovzdávame balík pošte). Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností z nášho obchodu. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. V ponuke máme takisto tovar, pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá (zvyčajne je pri nich uvedené, že dodanie môže trvať aj viac ako 3 týždne) - v takých prípadoch sa môže stať, že tovar nakoniec nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.

Spôsob dodania tovaru

Pri objednávaní tovaru su môžete zvoliť spôsob doručenia. Naša spoločnosť vám ponúka doručenie tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérom. Doba doručenia v rámci SR je do 48 od odoslania tovaru a do 72 hodín v rámci EÚ. Pre doručenie tovaru mimo SR, ale v rámci EÚ, môžete zvoliť spôsob dopravy len kuriérom. 

Spôsob platby

Za objednaný tovar môžete zaplaiť vopred bankovým prevodom (odoslanie tovaru až po doručení platby) alebo dobierkou pri prevzatí tovaru. Pre doručenie tovaru mimo SR je možná platba len bankovým prevodom. 

Poštovné a iné poplatky

Pre doručenie svojho tovaru v rámci SR si môžete vybrať Slovenskú poštu - 2,60 Eur alebo kuriéra - 3,60 Eur. Balné je fixné v oboch prípadoch a to 0,20 Eur. Pre doručenie tovaru mimo SR kuriérom je cena za dopravu 5,60 Eur. 

Pri nákupe nad 50 Eur je poštovné a balné zdarma (platí pre SR aj pre štáty EŮ).

Záručná doba

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.shop.bbdpro.eu je štandardne 24 mesiacov, v prípade bazárového tovaru 12 mesiacov - ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@bbdpro.eu alebo telefonicky v pracovné dni na 0919 429 199. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sale@bbdpro.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, vyplýva predávajúcemu povinnosť informovať kupujúceho o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, alebo sa domnieva, že došlo k  porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania.

Subjekty alternatívneho riešenie sporov:

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  • Slovenská obchodná inšpekcia

Kompletný zoznam subjektov nájdete na tomto odkaze tu.

Kupujúci má podľa zákona možnosť výberu subjektu alternatívneho riešenia sporu, na ktorého sa v prípade riešenia sporu obráti.

Kupujúci podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

Riešenie zahraničných sporov

Ďalšou možnosťou je podanie návrhu na začatie prostredníctvom platformy – kliknite tu.

Ide o platformu na úrovni Európskej Únie, prostredníctvom, ktorej je možné mimosúdne riešiť spory. Jedná sa predovšetkým o spory, ktoré vznikli pri zahraničných online transakciách.

Zákon o alternatívnom riešení sporov ani smernica však nevylučujú možnosť, aby kupujúci využil platformu aj pri sporoch medzi subjektami toho istého štátu, či pri sporoch, ktoré neboli uzatvorené online či na diaľku.

Po spustení uvedenej platformy, tak bude môcť kupujúci podať sťažnosť aj prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára, pričom by mu mala byť daná možnosť vybrať si subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Výhodou platformy je, že elektronický formulár by mal byť dostupný vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Výsledok alternatívneho riešenia sporu

Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, či už začalo na základe listinného, elektronického podania, podania do zápisnice alebo prostredníctvom platformy by mala byť dohoda predajcu a kupujúceho o zmierlivom vyriešení ich sporu.

Zákon o alternatívnom riešení sporu ukladá subjektu alternatívneho riešenia povinnosť vypracovať písomný návrh dohody, ktorá sa podpisom stáva záväzná pre obe strany.

Reklamovanie a vrátenie tovaru

Prený postup a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok

Ochrana vašich údajov

Bližšie informácie o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH