Nákupný košík
Košík je prázdny
Zobraziť obsah košíka
Výrobcovia
Jalas
Tegera
Ejendals
BOSP
Prabos
Graninge
Reebok work
Monitor
Odporúčame
Informácie

Ochrana súkromia

Ako chránime Vaše súkromie?

Prevádzkovateľom internetového obchodu shop.bbdpro.eu (ďalej len "Obchod") je spoločnost BBDPro , s.r.o., A. Svianteka 15, 085 01 Bardejov, IČO: 47193697, IČ DPH: SK2023785577. Spoločnosť BBDPro dbá o to aby čo najviac chránila Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v našom ochode je potrebné aby ste sa zaregistrovalo. V procese registrácie od Vás požadujeme tieto informácie:

  • Vaše meno, priezvisko a presná adresa vrátane krajiny (štandardne slúži ako fakturačná adresa)
  • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
  • ďalšia volitená adresa (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami) *volitený údaj
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa na vaše konto. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Následne bude Vaše konto vymazané. Údaje v databáze sú dodatočne šifrované preto aj prípade odcudzenia týchto údajov nebude možné ich ďalšie použitie. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpit od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchatelom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Používaním tohto internetového obchodu nám udeľujete súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a právo na ich likvidáciu, ak účel ich spracovania skončil vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Máte právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na e-mail adrese: info@bbdpro.eu.

Svoje údaje a nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať prostredníctvom našej e-mail adresy: info@bbdpro.eu, alebo po prihlásení na stránku v sekcii Môj Profil. Ak si želáte zrušiť svoju registráciu, napíšte nám na náš e-mail: info@bbdpro.eu Vaše konto bude zneaktívnené.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Všetky ceny sú uvádzané bez DPH